1262330283 nagykep

A A A

 

 

SZERKESZTÉS

ALATT

(FIGYELEM! - nem hatályos szabályok)

 
6/1995. (VII.3.)

 

 A helyi címer alapításáról és a használatának rendjéről

(hatályon kívül helyezte a 8/2018. (XI.7.) rendelet)

 

 
3/1998. (VII.21.)

 

 A gyermekvédelem helyi rendszeréről

(hatályon kívül helyezte a 4/2014. (V.13.) rendelet)

 

 

 

2/1999. (II.17.)

 

(hatályon kívül helyezte a 20/2009. (XII.30.) rendelet)

16/1999. (XII.29.)

5/2000. (III.24.)

8/2002. (XII.17.)

10/1999. (VI.30.)

 

 A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

(hatályon kívül helyezte az 5/2017. (V.29.) rendelet)

 

 
8/2000. (VIII.30.)

 A helyi zászló alapításáról és használatának rendjéről

(hatályon kívül helyezte a 8/2018. (XI.7.) rendelet)

 

 
5/2001. (X.17.)

 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

(hatályon kívül)

6/2002. (X.31.)

7/2006. (X.13.)

4/2007. (V.25.)

7/2010. (X.13.)

4/2011. (IV.28.)

6/2013. (IV.30.)

8/2014. (X.22.)

6/2004. (VI.4.)

 A helyi iparűzési adóról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

5/2013. (IV.30.)

4/2015. (II.26.)

3/2018. (II.22.)

7/2004. (VI.4.)

 A magánszemélyek kommunális adójáról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

8/2010. (XI.26.)

10/2013. (XI.15.)

5/2014. (VII.17.)

1/2005. (I.19.)

A helyi építési szabályzatról

 

15/2017. (XII.21.)
3/2006. (VI.29.)

A temetőről és a temetkezésről

 

7/2015. (VI.29.)

melléklete

3/2009. (IV.16.)

Az ............................................................... ről

(hatályon kívül helyezte a 13/2013. (XI.20.) rendelet)

 

11/2009. (IX.23.)

 

 A közterület használatáról

(hatályon kívül helyezte a 9/2018. (XI.7.) rendelet)

 

 
16/2009. (X.14.)

 

 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól

(hatályon kívül helyezte a 9/2015. (IX.24.) rendelet)

 

10/2014. (XII.5.)

9/2015. (IX.24.)

20/2009. (XII.30.)

 

 A helyi iparűzési adóról

 

6/2013. (IV.30.)

3/2018. (II.21.)

9/2011. (IX.22.)

 

 A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

(hatályon kívül helyezte a 6/2017. (VI.15.) rendelet)

 

6/2014. (VII.16.)

 

1/2013. (II.20.)

 

 

 Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

 

2/2014. (V.13.)

 

2/2013. (II.20.)

 

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

 
8/2013. (VII.10.)

Az étkezési térítési díjakról

(hatályon kívül helyezte az 1/2019. (I.23.) rendelet)

4/2015. (II.25.)

melléklete

2/2016. (I.15.)

melléklete

13/2017. (XII.6.)

melléklete

 

9/2013. (XI.18.)

 

 

 A közterületek filmforgatási célú használatáról

 

 

 

11/2013. (XI.20.)

 

 

 A szociális célú tűzifa támogatásról

 

 

12/2013. (XI.20.)

 

 

 A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

 

1/2016. (I.15.)

 

13/2013. (XI.20.)

 

 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

(hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II.25.) rendelet)

 

 

 

14/2013. (XI.20.)

 

 

 Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás, átvétel szabályairól

 

 

 

1/2014. (II.12.)

 

 

 Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

7/2014. (IX.29.)

melléklete

5/2015. (IV.28.)

melléklete

 

3/2014. (V.13.)

melléklete

 

 Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

 

 

4/2014. (V.13.)

 

 

 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

(hatályon kívül helyezte a 7/2017. (VIII.16.) rendelet)

 

 

5/2014. (VII.16.)

 

 

 Az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról

(hatályon kívül helyezte a 10/2018. (XI.7.) rendelet)

 

7/2018. (VIII.8.)

 

8/2014. (XI.29.)

 

 

A szociális célú tűzifa támogatásró  [melléklete]

 (hatályon kívül 2015. június 1-től)

 

 

9/2014. (XII.5.)

 

 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 

 
1/2015. (II.25.)

 Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

8/2015. (IX.24.)

melléklete

5/2016. (V.30.)

melléklete

 

2/2015. (II.25.)

 

A települési támogatásról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

14/2017. (XII.6.)

3/2019. (I.23.)

1/2020. (I.29.)

 

3/2015. (II.25.)

 Az önkormányzat és szervei szervezeti működési szabályzatáról

(Hatályon kívül helyezte a 11/2019.(XI.7.) önkormányzati rendelet.

Hatályon kívül 2019. XI. 7-től)

4/2016. (II.23.)

melléklete

8/2017. (X.30.)

12/2017. (XII.6.)

6/2018. (V.30.)

8/2019. (VI.27.)

6/2015. (IV.28.)

 

 

 Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

[beszámoló] [mérleg]

 

 

 

8/2015. (IX.28.)

 

 

 A lakáshoz jutás támogatásának szabályairól

 

 

 

10/2015. (XI.26.)

 

 

 A szociális célú tűzifa támogatásról

 

 

11/2015. (XI.12.)

 

 

 A földadóról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

37/2016. (V0.)

12/2015. (XI.26.)

 

 

 A szociális célú tűzifa támogatásról

(hatályon kívül)

 

 

3/2016. (II.23.)

melléklete

 

 Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

3/2017. (V.29.)

melléklete

6/2016. (V.30.)

 

 

 Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

[beszamoló] [mérleg]

 

 

7/2016. (XI.30.)

 

 

 A szociális célú tűzifa támogatásról

(hatályon kívül)

 

 

 

8/2016. (XII.15.)

 

 

 Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 

11/2017. (X.30.) 

1/2017. (II.14.)

 

 Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

[módosítás]

 

1/2018. (I.4.)

melléklete

4/2018. (V.30.)

melléklete

 

2/2017. (V.15.)

 

 

 A partnerségi egyeztetés szabályairól

 

 

4/2017. (V.29.)

 

 

 Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

[beszámoló] [mérleg]

 

 

 

5/2017. (V.29.)

 

 

 A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

 

 

 

6/2017. (VI.15.)

 

 

 A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

 

 

 

7/2017. (VIII.16.)

 

 

 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

 

 

 

9/2017. (X.30.)

 

 

 

 A szociális célú tűzifa támogatásról

[mell-1] [mell-2]

 

 

 

10/2017. (X.30.)

 

 

 A reklámok, reklámhorozók elhelyezéséről

 (hatályon kívül 2019. X. 1-től)

10/2019. (IX.30.) 

 

12/2017. (XII.6.)

 

 

 A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

 

 

15/2017. (XII.21.)

 

 

 Ecseg Község településképének védelméről

 

 

 

2/2018. (II.21.)

 

 

 

 Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

[melléklet]

 

6/2019. (V.29.)

[melléklet] 

 

5/2018. (V.30.)

 

 

 

 Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

[beszámoló] [mérleg]

 

 

 

8/2018. (XI.7.)

 

 

 Az önkormányzat jelképeiről és a településnév használatának rendjéről

 

 

 

9/2018. (XI.7.)

 

 

 A közterület használatáról

[1.mell-kérelem] [2.mell-díjtételek]

 

 

10/2018. (XI.7.)

 

 

 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

5/2019. (IV.17.) 

 

11/2018. (XI.7.)

 

 

 

 

 A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében kapott szociális célú tűzifa juttatásról

[mell-1] [mell-2]

 

 

 

12/2018. (XI.7.)

 

 

 

 A szociális célú tűzifa támogatásról

[mell-1] [mell-2]

 

 

 

1/2019. (I.23.)

 

 

 

 

 A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, valamint nyersanyagnorma megállapításáról

[mell-1] [mell-2]

 

 

 

2/2019. (I.23.)

 

 

 A szociális ellátások térítési díjáról

 

 

 

4/2019. (II.26.)

 

 

 

 Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

[melléklet]

 

 

 

7/2019. (V.29.)

 

 

 

 Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

[beszámoló] [mérleg]

 

 

 

9/2019. (VIII.30.)

 

 A szociális célú tűzifa támogatásról

[melléklet]

 

 

 

11/2019. (XI.7.)

 

 

Az önkormányzat és szervei szervezeti működési szabályzatáról

 

 

 

12/2019. (XI.7.)

 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

 

 

 

2/2020. (I.29.)

 

   
Rendelet száma A rendelet tárgya

Módosító rendeletei

 

Collapse All
Expand All
Filename Size Time
An Adobe Acrobat file 018.06.06. jkv.Download Preceding File Preview the file 217.96 KB 2019-08-13 12:25:41
An Adobe Acrobat file 201812061116Download Preceding File Preview the file 632.36 KB 2019-08-13 12:25:42
An Adobe Acrobat file Iparűzési adó r. mód. 2018.02.21.Download Preceding File Preview the file 570.6 KB 2019-08-13 12:25:42
An Adobe Acrobat file Jkv.2018.04.05. (2)Download Preceding File Preview the file 730.49 KB 2019-08-13 12:25:41
An Adobe Acrobat file iskolai körzethatárokDownload Preceding File Preview the file 3.78 MB 2019-08-13 12:25:47
An Adobe Acrobat file jkv. 2018.01.04. EcsegDownload Preceding File Preview the file 3.09 MB 2019-08-13 12:25:45
An Adobe Acrobat file jkv. 2018.02.21.Download Preceding File Preview the file 3.36 MB 2019-08-13 12:25:46
An Adobe Acrobat file jkv. 2018.02.21. együttesDownload Preceding File Preview the file 1.58 MB 2019-08-13 12:25:44
An Adobe Acrobat file jkv.2018.03.12. (2)Download Preceding File Preview the file 274.55 KB 2019-08-13 12:25:41
An Adobe Acrobat file jkv.2018.04.17.Download Preceding File Preview the file 1.32 MB 2019-08-13 12:25:44
An Adobe Acrobat file jkv.2018.05.30.Download Preceding File Preview the file 705.78 KB 2019-08-13 12:25:42
An Adobe Acrobat file jkv.2018.06.20Download Preceding File Preview the file 881.98 KB 2019-08-13 12:25:43
An Adobe Acrobat file jkv.2018.06.22.Download Preceding File Preview the file 215.43 KB 2019-08-13 12:25:41
An Adobe Acrobat file közbeszerzési tervDownload Preceding File Preview the file 291.15 KB 2019-08-13 12:25:42
An Adobe Acrobat file melléklet 2018.01.04.Download Preceding File Preview the file 1.13 MB 2019-08-13 12:25:43
An Adobe Acrobat file melléklet költségvetés r.Download Preceding File Preview the file 7.53 MB 2019-08-13 12:25:50
An Adobe Acrobat file munkatervDownload Preceding File Preview the file 687.81 KB 2019-08-13 12:25:48
An Adobe Acrobat file szabadság felhaszn. ütemezési tervDownload Preceding File Preview the file 494.93 KB 2019-08-13 12:25:41