1262330283 nagykep

A A A

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00012

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 30.

 

Az EFOP-1.6.2-16 ’Komplex fejlesztési programok megvalósítása Ecseg községben’ című projektünk célja az ecsegi szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A projekt konzorciumban valósul meg, a konzorcium vezetője Ecseg Község Önkormányzata, a civil konzorciumi tag pedig a Cserháti Romákért Közhasznú Egyesület. A Cserháti Romákért Közhasznú Egyesület a projekt keretében megvalósuló közösségfejlesztő tevékenységekben vesz részt, valamint az „Sokszínű Fesztivál” tevékenység megvalósítását biztosítja. A projekt többi tevékenységét Ecseg Község Önkormányzata valósítja meg.

A projekt részcéljai, hogy javuljon a szegregátumban élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése; növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje; növekedjen a foglalkoztatásba kerülők száma; növekedjen a gyermekek óvodáztatási aránya; javuljanak az iskoláskorúak iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei, szabadidő eltöltési lehetőségei; javuljon a célcsoporttagok egészségi állapota; csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma; növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra; fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő programokba kapcsolódnak be.

A célok és részcélok elérése érdekében a projekt előkészítése során olyan komplex programot dolgoztunk ki, amelyben a különböző területeket érintő beavatkozások és tevékenységek egymást kiegészítve, egymásra épülve fejtik ki hatásukat. Ezek az elkülönülő, de egymással kölcsönhatásban lévő szociális-, gyermekjóléti-, közösségfejlesztési-, oktatási-, képzési-, egészségügyi- és munkaerőpiaci szolgáltatások szorosan hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez. Mivel a településen Tanoda és Biztos Kezdet Gyermekház sem működik, a szolgáltatások tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk a gyermek- és ifjúsági programokra, a tanoda jellegű szolgáltatásokra, erre óriási igény mutatkozik a helyiek részéről is. A „Középiskolába Készülők Klubja”, a „Kicsik Klubja”, az „IfiKlub”, és az ezek megvalósításában résztvevő szakemberek (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, idegen nyelvi- és, matematika pedagógusok) a tanulmányi eredmények javulását segítik elő. A projekt során 6 alkalommal 5 napos „Tematikus Tábort”, 13 alkalommal „Egynapos kirándulást” biztosítunk a hasznos szabadidő eltöltés érdekében. Ezen kívül számos közösségi rendezvényt („Közösségi Főző Fesztivál”, „Családi Nap”, „Sokszínű Fesztivál”, „Faluszépítés”, „Sportnap”), egészségügyi szolgáltatást („Egészségnap” szűrésekkel”), képzési szolgáltatást („Kerti munkás” OKJ 12 főnek, „Mezőgazdasági munkás” OKJ 14 főnek, „Pénzügyi tudatosság erősítése” képzés 14 főnek, „Raktáros” OKJ képzés 14 főnek) nyújtunk a projekt keretében. A szociális szolgáltatások a jelenlét típusú szociális munka keretei között, a szoros családkísérés által valósulnak meg a szociális munkások által, az Egyéni Fejlesztési Tervekben, valamint a Családi Fejlesztési Tervekben meghatározott célok mentén.  A munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítását is a szakmai vezető és szociális munkások foglalkoztatásával valósítjuk meg, akik a projekt teljes magvalósítási szakaszában a célcsoporttagok foglalkoztatásának elősegítésén is dolgoznak.

 

efop162