1262330283 nagykep

A A A

2020. január hó  29-i

Képviselő-testületi ülés

előterjesztései

 

1.

Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon
 

2.

Javaslat a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 12/2013.(XI.15.) rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon 

3.

Javaslat a települési támogatásról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

 pdf icon

4.

Javaslat a 2020. évi igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző

 pdf icon

5.

A polgármester 2019. évi igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

---
6.

A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon 

7.

Javaslat az Ecsegi Napraforgó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon 
8.

Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon 

9.

Javaslat Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság létrehozására

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon 
10.

Javaslat műszaki ellenőr kiválasztására

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon 
11.

NMKH Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály törvényességi felhívásának megtárgyalása

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon 
12.

Javaslat a pásztói járás általános iskolai körzeteinek 2020/2021. tanévre vonatkozóan

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon 
13.

Javaslat a fogorvosi ügyelet 2020. évi feladatellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester


 pdf icon
14.

Egyebek

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

---