1262330283 nagykep

A A A

2019. december hó  4-i

képviselő-testületi ülés

előterjesztései

 

1.

Tájékoztató a két ülés között történtekről

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

---
 

2.

Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

 pdf icon

3.

Javaslat Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

 pdf icon

4.

A polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

 pdf icon

5.

Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására, elfogadására

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

 pdf icon
6.

Javaslat a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsába delegáló tag személy döntéséről

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon

7.

Javaslat a Kistérségi start mintaprogramra ráépülő mezőgazdasági programban való részvételről

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon
8.

Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására

Előterjesztő: Moravcsik Ferenc polgármester

pdf icon

9.

Egyebek

 ---