1262330283 nagykep

A A A

Ecseg Község Önkormányzatának Polgármestere Csécse Község Önkormányzatának Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3053 Ecseg, Hősök tere 2.

Nógrád megye, 3052 Csécse, Rákóczi út 61.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében közreműködés, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, képviselő-testületi munka koordinálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                 

     

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 •       Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Közigazgatási szakvizsga,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       ASP szakrendszerek ismerete
 •       B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igazolása, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte
 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       Pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
 •       Pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 •       Pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moravcsik Ferenc nyújt, a 32/490-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3053 Ecseg, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/865/2019 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 •       Személyesen: Moravcsik Ferenc, Nógrád megye, 3053 Ecseg, Hősök tere 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálást követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - Ecseg, Hősök tere 2. - 2019. július 3.
 •       Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - Csécse, Rákóczi út 61. - 2019. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó részére szolgálati lakás biztosítható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ecseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.