1262330283 nagykep

A A A

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására az igénybejelentést 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani az Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatalban. 

A 1364/2018.(VII.27.) Korm.határozat alapján háztartásonként egy darab, a jelen tájékoztató 1. számú melléklete szerinti igénybejelentés nyújtható be az Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatalban (3053 Ecseg, Hősök tere 2.) 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye.

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentések előszűrését követően az önkormányzat a kérelmezők adatait megküldi az illetékes katasztrófavédelmi szerv részére, amely vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben, az adminisztratív vizsgálat részeként szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végezhet. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az érintett önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés.

Az igénybejelentő nyilatkozat és a mellékletét képező adatkezelési tájékoztató az Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatalban (3053 Ecseg, Hősök tere 2.) átvehető, illetve az önkormányzat honlapján is elérhető.

                                                         Ecseg Község Önkormányzata

Közlemény.pdf
Igénybejelentő
Adatkezelési tájékoztató